Yakın Koruma Hakkında Bilgiler

KORUMANIN ÇEŞİTLERİ

·      Genel Emniyet ve Asayiş Hizmetleri İle Koruma

·      Özel Koruma Hizmetleri

·      5188 sayılı kanuna göre Özel Koruma Hizmetleri

1. Genel Emniyet ve Asayiş Hizmetleri İle Koruma 

Anayasanın 5. maddesi içersin de devletin temel amaç ve görevleri tanımlanırken; ‘’ Devletin temel amaç görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, kişilerin ve topplum refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleri ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktadır’’.

Devlet bu sorumluluğunu genel emniyet ve asayiş hizmetleri çerçevesinde, genel kolluk kuvvetleri aracılığı ile yerine getirmektedir.

2. Özel Koruma Hizmetleri

Milli ekonomiye ve devletin savaş gücüne önemli katkısı olan yıkımları ve hasara uğratılmaları, ülke güvenliği, ülke ekonomisi ve toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler doğuracak olan kamu ve özel kişiler ait tesisler ile bir ülkede önem arz eden kişiler korunmaya alınmaktadır.

Bu tesisler ile kişilerin korunması Genel Emniyet ve Asayiş Hizmetlerince yerine getirilen koruma hizmetleri ile yapılamamaktadır.

Bunun yerine ‘’ Özel Koruma’’ hizmetleri ile koruma yapılmaktadır. Bu hizmetler Başbakanlık tarafından çıkartılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği, Yönergesi ve ilgili mevzuat uyarınca bu konuda (VIP) çok önemli kişileri Koruma Kursunu görmüş ‘’ Genel Kolluk’’ kuvvetlerince yerine getirilmelidir.

3. 5188 Sayılı Kanuna Göre Özel Koruma Hizmetlerince

10 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren bu kanuna göre her türlü tesisler ile kişilerin (VIP; Very Important Person) korunması mümkün olabilmektedir. Oysa eski 2495 sayılı kanun yalnızca önemli tesisleri korumayı kapsamaktaydı. Önemli kişilerin korunma hizmetlerini kapsamıyordu.

Devlet bu Özel Koruma Hizmetleri (VIP) genel kolluğun uzman personelince yerine getirmekte iken yukarıda ki tarihte yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; ‘’Madde 3, Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşların bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valiliğinin iznine bağlıdır.’’

Arkadaşlar bizi ilgilendiren kısım 5188 sayılı kanun ve açılımıdır. Bu kitabı yazarken bir tecrübelerimiz yanı sıra kaynaklarımızdan da faydalandım, sizler için gerekli olan bu kitabı okuduğunuz da Yakın Koruma mesleğine bakış açınız değişecektir.

4.- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanuna göre; ‘’Madde 3; Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya Güvenlik Hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun iznine göre valilik iznine bağlıdır.

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aramaksızın vali tarafından güvenlik izni verilebilir. Kişi ve kuruluşların talebi üzerine koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek güvenlik birimi kurulmasın ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir.

Bir kuruluş kendi bünyesinde güvenlik hizmeti kurulması, ekstra başka güvenlik şirketlerinden hizmet almasına mani değildir.’’

5188 sayılı kanunun 7. maddesi (ı) bendinde Özel Güvenlik Tanımı;

Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, yetkisi bulunmaktadır.

Sizler için en önemli konu;

5. Özel Güvenliklerin görev esnasında silah taşıması;

5188 sayılı kanunun 8.maddesi ‘’c’’ bendine göre; geçici olarak, komisyon kararı ve valilik oluru ile silah taşıyabilir, ‘’Koruma ve Güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak Özel Güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara silah eğitiminde kullanmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.’’

Madde9: ‘’ Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görevli oldukları alanlarda kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılır. Görev alanı zorunla hallerde komisyon kararı ile genişletilebilir.

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.’’

2. Bölüm

‘’Koruma’’ geniş açılımı olan bir tabidir. Çoğumuz Bodyguard olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Fakat Bodyguard (Beden Koruma) anlamına gelir.

Koruma ise bizi her şey den koruyan demektir;

Sağlığımızı, fiziksel tehditlerinden şahsımızı, varsa bizimle alakalı sorumluluk alanı içinde olan diğer kişileri, huzurumuzu korumaktan da sorumlular.

Buna göre korumayı çok çeşitli başlıklar altında inceleyebiliriz. Koruma denince akla ilk gelen iri yarı, güçlü kuvvetli, kaba kuvvet kullanan korkutucu kişiler düşünürüz.

Fiziksel özellikler önemli olduğu kadar aşağıda sıraladığım maddelerde önemli bir de nerede çalışacağınıza göre özellikleriniz değişiklik de gösterebilir.

KONU: Yakın Koruma

Bu mesleği icra etmek istiyorsanız;

·      Kültür düzeyi yüksek

·      En az 1 yabancı dil bilen

·      Diksiyonu düzgün

·      Ahlaki tüm değerleri barındıran

·      İş ahlakı sahibi, insanlarla uyumlu

·      Hızlı ve doğru karar verebilen

·      İyi silah kullanan

·      İkna kabiliyeti yüksek

·      Soğukkanlı

·      Mutlaka işi dışında farklı birkaç hobisi olan

·      Aile ilişkileri kuvvetli

·      İyi araç kullanabilen

·      Self Defans konusunda donanımlı

·      Kişisel ve genel temizliğe önem veren

·      Bulunduğu ülkenin işi gereği bilmesi gereken tüm kanun maddelerine hâkim

·      Kolluk kuvvetleriyle ilişkileri iyi olan

·      Koruduğu kişinin sırlarını saklayabilen

·      Empati yeteneği yüksek birey olmalısınız

·      Saygılı ve seviyeli ve daha birçok etik kuralları sıralayarak yazabiliriz.

Yukarıda ki donanımlardan birisi eksik ise bu işi hakkı ile yapamazsınız!

Kaç Çeşit Koruma Vardır?

1.     Özel Koruma: Korunacak kişinin konut, iş yeri, gezilerinde her türlü tehlikeden 7/24 uzak tutulmasını sağlamak amacı ile alınan tedbirlerdir.
2.     Yakın Koruma: Korunacak kişiye konut dışında 7/24 refakat ederek alınan tedbirlerdir.
3.     Konut ve İş Yeri Koruması: Korunacak kişinin konut ve iş yerinde nokta tesis ederek, yakınında motorlu araçla ve yaya olarak ta gerekli tüm teçhizatlar ile devriye atmak, nöbet tutmak suretiyle alınan güvenlik önlemidir.

Korumanın Genel Sorumlulukları:

Korumayı yukarıda yeterince açıkladık ama bir de yaşanmış tecrübelerime göre birkaç başlıkla gerçek görevlerinizi bilmenizi isterim.

·      VIP’nin huzurunu korumakla sorumlusunuz

·      VIP’nin sağlığından sorumlusunuz

·      VIP’nin varsa ailesinden sorumlusunuz

·      VIP’nin günlük planlamasından sorumlusunuz

·      VIP’yi fiziksel tehditlerden korumakla sorumlusunuz!

·      VIP’nin mahrem bilgilerinin gizliliğinden de sorumlusunuz!

VIP yakın koruma, Özel Güvenlik Kimlik kartına sahip kişilerden oluşur. Bu sektörde genelde Özel Kuvvet’ den emekli (eski TSK) personeli görmek mümkün. Özel Kuvvetlerde bu alanda inanılmaz düzeyde eğitimler verilmektedir. Ve kendi bünyelerinde gizli tuttukları bir eğitim müfredatlarına sahiptirler. Sektörde tabi ki sivil kişilerin sayısı daha fazladır. Ağırlıklı olarak bu kişiler de İsrail ve Amerika’ dan eğitimler almıştır. Bir kısmı da Türkiye’ de alaylı yetişmiş ve kendini geliştirmiştir.

Bu kişiler;

·       İleri düzey İngilizce

·       İleri düzey silah kullanımı

·       İstihbarat temini

·       Koruma hukuk bilgisi

·       Risk analizi

·       Suikastçı analizi

·       İleri düzey koruma, anti terör ve savunmaya dayalı araç kullanımı

·       Sağlık bilgisi

·       Psikolojik analiz

·       Hayatı idame bilgisi

·       Protokol kuralları

·       Tuzaklar ve patlayıcı maddeler

·       Gizli koruma

·       Keşif ve koruma planı hazırlama

·       Harita okuma

·       Yakın dövüş

·       Açık alanda koruma

·       Öncü tim faaliyetleri eğitimlerine sahip kişilerdir.

VIP yakın korumaların aldıkları maaş minimum 8.000 TL ile 25.000 TL arasında değişir.