Silah Eğitimi ve Yetki Veren Düzenlemeler

SİLAH EĞİTİMİ

UYKSEF olarak silah eğitimlerini yasal olarak anlaşmalı olduğumuz poligonlardan hizmet alarak yapmaktayız.

Federasyonumuzun açmış olduğu bireysel ya da grup eğitimlerine katılarak bu eğitimlerden faydalanabilirsiniz.

KORUMA PERSONELİ 

TCK Madde 25

1) Gerek kendinize gerekse başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı şekilde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

2) Gerek kendisine, gerekse başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasına orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilemez.

Bu yetki herkese verilmiş olup aynı şekilde koruma personeli içinde geçerlidir. Önemli olan haksız bir saldırıyı savmak için saldırı ile orantılı olarak silah kullanmasıdır.

Koruma personeli, çok iyi derece de silah kullanmayı, iyi derece de dövüşmeyi bilse de kanunları bilmiyorsa, başı derde girebileceği gibi koruduğu şahsında başını derde sokabilir.

Koruma Hizmetleri Yönergesi

Koruma birimleri, çağrı merkezi ve koruma personeli, korunan kişilerin her türlü tehdit, tehlike ve saldırılara karşı korunması, bu kişilerin günlük faaliyetlerinde, konutlarında ve çalışma yerinde can güvenliklerinin sağlanması için yönergelerde belirtilen esas ve usullere göre her türlü tertip ve tedbirleri almak ve uygulamakla görevlidir.

Koruma personeli, hizmeti gereklerine uygun araç gereç, silah ve teçhizatla donatılır. Koruma personeli vuku bulan bir saldırıyı savmak için silah kullanmaya yetkilidir.

Silah Kullanmaya Yetki Veren Düzenlemeler

Meşru savunma ve zorunluluk hali (5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 25 )

(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.