Makamı Temsilci Nedir?

Temsilcilik Genel Tanımı ve İşleyiş Şekilleri

Temsilci ve eğitmen atamasını yönetim kurulu belirler, son kararı genel başkan verir. Temsilcilik veya eğitmenlik yapacak kişilerde belirli kriterler aranır.

Temsilcilik için aranan kriterler:

*En az 24 yaşında ve askerliğini tamamlamış olan kişiler aday olabilir. Temsilci bulunduğu bölge veya ilde tanınmış ve iş insanları arasından seçilmektedir.  İş İnsanları, Güvenlik Şirketi sahipleri ya da sektörümüzde aktif olarak yer alan kişiler öncelikli tercihimizdir.
*Girişimci ve temsil kabiliyeti yüksek olmalı.
*Siyasi bir üslubu, temsilciliğe yansıtmamalı.
*Vizyon sahibi ve üretken olmalı.
*Bulunduğu ilin yerel yönetimi ve halkı ile de iç içe olmalı.

Not: İş insanları, Güvenlik şirketi sahipleri ya da sektörümüzde aktif olan kişileri seçme sebebimiz aktif ticaret hayatı gereği sosyal çevre, yerel yönetim ilişkilerini koordine edebilme kabiliyeti bulunan insanlar olmasıdır.

Temsilcilerimiz ya da eğitmenlerimiz hangi siyasi görüşte olursa olsun asla federasyonumuzun işleyişinde siyasi bir oluşum söz konusu değildir. Federasyonumuz herkese eşit bakmaktadır. Harici hiçbir sivil toplum örgütü, siyasi parti vb. oluşumların etkisinde ve himayesinde olmayacaktır. Bu sebep ile başvuru yapacak olan arkadaşların, siyasi görüşleri ile değil vizyonları ile ilgilenmekteyiz.

PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ vb. örgütlerin üyeleri, sempatizanları, doğrudan ya da dolaylı yolla ile herhangi bir bağlantısı olan kişilerin bize başvuruları sırasın ya da sonrasında tespit edildiğinde haklarında gerekli tahkikat yapılması ve adalete teslim edilmeleri hususunda gereken yapılacaktır!

UNVANLAR:

Ülke Makamı Temsil
Bölge Makamı Temsil
İl ya da Eyalet Makamı Temsil
Bölge Eğitim Sorumlusu (Bölge Eğitim Temsilcisi)
İl Eğitim Sorumlusu ( İl Eğitim Temsilcisi)

 1. NASIL TEMSİLCİ OLURUM? (Makamı Temsil) 

  Temsilci olabilmek için web sitemizde yer alan iletişim numarasını arayabilir ve bireysel başvuru yapabilirsiniz.
  Öncesinde bu metnin tamamını okumanız gerekiyor.Başvuru yapan kişileri önce yüz yüze görüşmeye davet ediyoruz. Belirli bir soruşturma sürecinden sonra ikinci görüşmede olumlu, olumsuz dönüşümü yapıyoruz.

  Makamı Temsili, çeşitli iş insanları yapabileceği gibi Güvenlik Şirketi Sahipleri daha kolay adapte olabilir düşüncesindeyiz. Çünkü işimiz yakın koruma eğitimi ve bu işe en yakın meslek Güvenlik işidir.
  Fakat değerlendirme yaparken bizim için adayın vizyonu ön plandadır.

Makamı Temsil için yapılan başvurularda iş insanları tercih ediyoruz.
Referansı, vizyonu olan kişiler önceliğimizdir!

 

A- Temsilcilik Nedir, Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Temsilcilik, Ülke, bölge ya da il (eyalet) bazında UYKSEF’in en üst makamı olan genel başkanlığı, bulunduğu sınırlar içinde temsil etmektir.

 • Ülke bazında Makamı Temsil, Türkiye dışında ki diğer ülkeleri kapsamaktadır. Genel Başkan aynı zamanda Türkiye Temsilcisidir.
 • Bölge bazında Makamı Temsil, bir ülkenin bölgesini temsil etmektedir. Bölge temsil sınırları ülkelere göre değişmektedir.
 • İl (eyalet) bazın da Makamı Temsil, bazı ülkeler eyalet sistemi ile yönetildiği için böyle bir ayrım vardır. Bu statü ülkelere göre değişmekte olup, o ülkenin yönetim yapısına göre İl ya da eyaleti temsil etmektedir.
 • Temsilcilerin 1. Derece akrabaları eğitimlere katılmak isterse %15 indirim uygulanır.
 • Makamı Temsilcilikler kendi için 3 ayrı kategoriye ayrılmaktadır. Fakat hepsinin ortak görevi Makamı Temsildir.
  Makamı Temsilciler
  arasında ast üst hiyerarşisi vardır.
 • Her temsilci ve eğitim temsilcisi haftalık ve aylık olarak faaliyet raporu hazırlar ve genel merkeze mail yolu ile iletir. Böylece tüm temsilcilikler ile genel merkez bağlantısı sürekliliğini koruyarak daha verimli sonuçlar alınır.
 • Temsilciler sorumluluk alanları içinde etkinlikler düzenleyebilir. Makam adına görüşmeler sağlayabilir, organizasyonlara katılabilir. Tüm bunların öncesinde genel merkeze bildirmek ve onay almak durumundadır.
 • Bulunduğu ülke, bölge ve il de ki yerel ve genel yönetimler, kurumlar, kolluk kuvvetleri, güvenlik şirketleri, okullar ile federasyon arasında ki iletişimi sağlamak ve bölgede eğitimler düzenlemek.
 • Ülke ve Bölge Temsilcisi olduğu ülke ya da bölge içinde ki illerde (eyaletlerde) İl temsilcileri var ise, yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri, güvenlik şirketleri, okullar ile iletişimlerini takip etmek ve raporlamak.
 • Sorumluluk alanları içerisinde bir üst temsilciye bildirmek ve genel merkezden onay almak şartıyla sosyal sorumluluk maksatlı, gelir elde etmek ya da gelir dışı konferanslar düzenleyebilir, görsel ve yazılı basında yer alabilir, etkinlikler düzenleyebilir, afiş, broşür ve diğer reklam çalışmaları yapabilir.
 • Temsilciler tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında gelir toplamak için yapılması planlanan faaliyetler asla bir siyasi parti yararına yapılamaz. Fakat bölgenin belediye başkanlığı, kaymakamlık, valilik ve diğer devlet kurumlarının sponsorluğu kabul edilebilinir.
 • Kurum adına her hangi bir ürün üretemez ve satışını yapamaz.
 • Haftalık ve aylık rapor hazırlayarak kendisine verilen email adresine iletmelidir.
 • Sorumluluk alanı içinde eğitim düzenlemeden önce, eğitim için uygun alanların varlığını teyit etmek ve eğitim için hazırlamak.
 • Temsilcilerin yapmayı planladığı her organizasyon öncesinde, bir üst makamına bildirilir ve genel merkezinde onayı alınır.
 • Aksi bir tavır disiplin suçuna girmektedir. Bu durumlarda Federasyonun Disiplin Kurulu gerekli işlemleri yapmakla yetkilidir.
 • Makamı Temsilcinin bulunduğu ilde, Eğitim İl Temsilcisi var ise, Makamı Temsilci eğitim organizasyonu düzenleme kararını ve planı Eğitim İl Temsilcisi ile paylaşmalı ve organize hareket etmeli.
 • Makamı Temsilci, düzenlemek istediği organizasyon genel merkez tarafından onaylandıktan sonra tüm masraflar hesaplandıktan sonra kârdan %2.5 destek payı alır.
 • Makamı Temsil, düzenlemek istediği organizasyondan herhangi bir şekilde eğitmenlik ücreti almaz. Düzenlediği organizasyon varsa il eğitim temsilcisi ve genel merkezden gelen eğitmenler eşliğinde yapılır. 

B- Ülke, Bölge ve İl Temsilciliği

*Ülke temsilciliği, Türkiye dışında ki her ülke için kullanılan bir terimdir. Ülke atama yolu ile verilmiş bir temsilcilik, o ülkede federasyonumuzca bir ofis açılana kadar geçerlidir. Ofis açıldıktan sonra atadığımız temsilci geri çekilir. Ya da atanmış temsilci o ülkeye yerleşerek kendisine temsilcilik ofisi kurabilir.

*Ülke temsilcileri bulunduğu ülkenin vatandaşı olan kişilerden seçilmektedir.

*Ülke temsilcisi, genel başkanlığın onayını alarak, temsilcisi olduğu ülkenin il (eyalet) ve bölgelerine temsilci atayabilir.

*Bölge temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti 7 bölgesini tanımlamaktadır. Bir kişi yalnızca bir bölgenin temsilciliğini yapabilmektedir.

*İl Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti 81 ilini tanımlamaktadır. Bir kişi en fazla 2 ilin temsilciliğini yapabilmektedir. İki ilden bir tanesinde kalıcı bir tanesinde ise geçici temsilcidir. Kalıcı olduğu il ikametinin olduğu yerdir. Diğer il için merkezden temsilci ataması yapıldığında, o ilde iki temsilcilik 1’e inmiş olur. Yeni temsilci göreve başlar.

C- Makamı Temsilci Olmanın Maliyeti Var mı? Varsa Sebepleri Nedir?

Makamı Temsil için aday olan kişinin temsilciliği onaylanınca Federasyona 15.000 TL bir seferlik harç ödemesi yapmaktadır.

Bu harç ödemesi içinde temsilcinin;

 1. Uluslararası Yetki Belgesi (Mazbata)
 2. Uluslararası Kimlik
 3. Makam Bayrakları (İki tane Türk Bayrağı ve UYKSEF Bayrağı)
 4. Masa bayrakları
 5. Kartviziti
 6. Rozet
 7. 1 yıllık bölgesine özel sosyal medya tanıtımı.
 8. Sınırsız grafik tasarım hakları bulunmaktadır. (Kurumumuzun kendine ait reklam merkezi bulunmaktadır.)

Not: Yukarıda yer alan 3-4 ve 5. Maddeleri kurallara uygun olarak temsilci kendisi de yaptırabilir. Bunun için web sitemisin ‘’Kurumsal’’ sekmesinde logoların PDF hali mevcut. Eğer 3-4 ve 5. Madde yer alan ürünleri kendisi yaptıracak ise geri kalanlar için yapması gereken ödeme 12.500  TL’dir.

Temsilcilerin her ay ödemesi gereken aidatları;

İl Temsilcisi: 150 TL
Bölge Temsilcisi: 200 TL
Ülke Temsilcisi: 200 Dolar

 

ÜYE KAYDI YAPMAK ve TEMSİLCİLİK PAYI:

Üye kaydını sadece Makamı Temsil eden İl Temsilcileri yapabilir.

*Makamı temsil maaşlı bir iş değildir! Kişiler bu işi gönüllü olarak yapmaktadır!
*Sadece İl ( eyalet) Makamı Temsil ‘’üye’’ kaydı yapabilir. ‘’Üye’’lerden alınacak olan aidatın %15’i İl temsilciliğine, %10’u da Bölge temsilciliğine verilmektedir.
*Mevcut da Bölge Temsilcisi yok ise onun payı genel merkeze aktarılır. Eğer Bölge Temsilcisi var da İl Temsilcisi yok ise onun payı da genel merkeze aktarılır.
*Temsilcilerin olduğu yerlerden, doğrudan genel merkeze ulaşarak, üyelik kaydı açtıran kişilerin ücretleri yine temsilciler arasında pay edilir.
* Üye aidatı doğrudan genel merkez hesap numarasına yatırılır ve ay sonu Makamı Temsil il ve bölge arasında hakları kadar pay edilir.
*Eğitim kampı yapılan ilde, İl ya da Bölge Makamı Temsilci var ise kendisine genel merkez tarafından bir sorumluluk verilmiş ise elde edilen kârdan %2.5 destek payı verilir.  
*Yapılan eğitim kampına Makamı Temsilci, kurs almak amaçlı kişisel olarak katılmak isterse sadece kurs ücretinin 3’te 1’ini (yeme, içme, konaklama) ücretini yatırıp katılarak eğitime girebilir.
*
Sivil, güvenlik, asker, jandarma, polis ya da başka meslek sahibi (serbest meslek de dâhil) kişileri federasyona üye yapabilir.
*Bölge veya İlde makamı temsilin olduğu yerde eğitim temsilcisi üyelik aidatından pay alamaz. Ancak makamı temsilin eksik olduğu yerde eğitim temsilcisine pay verilir.

Örnek:
-Bir bölge de, bölgeyi temsilen makamı temsilci yok ama bölge eğitim temsilcisi var ise payı eğitim temsilcisi alır.
-Bir il de makamı temsil yok ama eğitim il temsilcisi var ise onun payını eğitim temsilcisi alır.
-Aynı anda Bölge veya il bazında hem makamı temsil, hem de eğitim temsilcisi var ise pay makamı temsile verilmektedir.
-Bölge makamı temsil var ve ama il de makamı temsil yerine eğitim temsilcisi var ise pay ikisi arasında pay edilir. Tam tersi içinde aynısı geçerlidir.

Pay dağılımın böyle olma sebebi şudur;

Üye yapmak görevi İl Makamı temsilciye aittir. O il ve bölgeye makamı temsilci atanana kadar eğitim temsilcisi geçici olarak üye yapma görevindedir!