İleri Seviye

İleri Seviye

1. Koruma ile ilgili tanımlar Koruma gurubu Koruma personeli silah kullanma yetkileri……. 1 Saat   

2. Koruma personeli ve eğitimi……………………………………………………………………………………………………….5 Saat

   a. Koruma personelinde bulunması gereken özellikler

b. Koruma personeli eğitimi

c. Psikolojik eğitim

d. Protokol kuralları

e. Koruma görevinde başarıyı etkileyen insan zaafları

3. Tehdit…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 Saat

4. Suikastçının uyguladığı taktik ve teknikler……………………………………………………………………………2 Saat

5. Yaya koruma (Nazari ve uygulama) ………………………………………………………………………………………..2 Saat

6. Yaya koruma esnasında saldırılara karşı hareket tarzları. (Nazari ve uygulama)…………..2 Saat

7. Tuzaklar…………………………………………………………………………………………………………………………………………4 Saat

   a. Tuzaklar

b. Patlayıcı maddeler

8. Kontrol ve aramalar…………………………………………………………………………………………………………………..3 Saat

     a. İşyeri kontrol ve araması

b. Araç kontrol ve araması

c. İkamet kontrol ve araması

d. Personel kontrol ve araması

9. Bomba ihbarında yapılacak işlemler…………………………………………………………………………………….1 Saat

10. Halka açık yerlerde koruma………………………………………………………………………………………………….2 Saat

     a. Törende koruma

b. Hava yolu ile seyahatte koruma

c. Demir yolu ile seyahatte koruma

d. Deniz yolu ile seyahatte koruma

e. Gizli koruma

11. Araçlı koruma……………………………………………………………………………………………………………………….4 Saat

     a. Araç binme düzenleri

b. Şehir uygulamaları

c. Yüksek hızda araç kullanma tekniği

d. Tehlikeli durumlarda hareket tarzları

e. Uygulama

12. İkamet koruma…………………………………………………………………………………………………………………….1 Saat

13. İşyeri ve makamda koruma……………………………………………………………………………………………….1 Saat

14. Öncü timi faaliyetleri………………………………………………………………………………………………………….1 Saat

     a. Öncü timi

b. Keşif ve inceleme

c. Koruma harekât merkezi ve muhabere

15. Tanıma teşhis……………………………………………………………………………………………………………………2 Saat

     a. Gözetleme

b. Dikkat algılama

c. Eşkal tarifi

d. Haber verme ve ikaz

16. Tabanca ve bıçak alma (uygulama)…………………………………………………………………………….2 Saat

17. Özel müdahale timi konsepti………………………………………………………………………………………..1 Saat

18. İlkyardım…………………………………………………………………………………………………………………………2 Saat

19. Şahsi korunma tedbirleri……………………………………………………………………………………………..1 Saat

20. Halka açık yerde koruma uygulaması………………………………………………………………………2 Saat

21. Koruma planı………………………………………………………………………………………………………………..2. Saat

22. Atış ………………………………………………………………………………………………………………………………16 Saat

     a. Çabuk atış

b. Rehineli atış

c. Yavaş atış

23. Keşif ve koruma planının hazırlanması………………………………………………………………….1 Saat

24. Koruma tatbikatı……………………………………………………………………………………………………….4 Saat

25. Sınav……………………………………………………………………………………………………………………………..1 Saat

TOPLAM 64 Saat

‘’ Fiyat Bilgisi için Birebir Eğitim ve Kamp Eğitimleri sayfalarını inceleyiniz’’